QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Vítame Vás na našich stránkach

 

O spoločnosti

 

Systém manažérstva kvality

 

Dokumenty systému manažérstva kvality

 

Systém environmentálneho manažérstva

 

Systém manažérstva bezpečnosti potravín – hygiena výroby požívatín

 

Systém manažérstva kvality zvárania

 

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

kontakt

 

ISO                     9001 : 2008

ISO                 14 001 : 2004

ISO                 22 001 : 2005

ISO                     3834 : 2006

OHSAS           18 001 : 2007

HACCP          smernica EK č. 93/43/EEC