QUALITUM

spol. s r.o.

 

sídlo spoločnosti:          Vígľašská 10, 851 06 Bratislava

 

e – mail:                        qualitum@orangemail.sk

                                      qualitum@gmail.com

                                      qualitum@szm.sk

 

telefón:                         02 / 63 825 265

                                      02 39 00 31 36

 

IČO:                             35 736 747  

 

DIČ:                             20 21 38 63 89

 

Web:                             http://www.qualitum.szm.sk

 

 

 

Konateľ spoločnosti:

 

RNDr. Ivan Gašpierik, CSc.

 

mobil: 0905 483 186

 

 

 

 

späť