QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov

 

 

Pre zavedenie systému manažérstva kvality zvárania v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 3834:2006 je potrebné, aby organizácia vlastnou činnosťou za pomoci poradenskej spoločnosti zdokumentovala a implementovala nasledovné procesy do svojej činnosti:

 

·         Preskúmanie požiadaviek a technické posúdenie návrhu zvárania

·         Zabezpečenie riadenia kvality subdodávok

·         Kvalifikáciu zváračského personálu a pracovníkov koordinujúcich zváranie

·         Kompetenciu pracovníkov na kontrolu a skúšanie

·         Zodpovedajúce a vhodné výrobné a skúšobné zariadenie, ktoré sú kontinuálne evidované a udržované

·         Zváranie a príbuzné činnosti – príprava zvárania, stanovené a schválené postupy zvárania, pracovné inštrukcie zvárania a postupy na prípravu a kontrolu dokumentov zvárania

·         Skúšanie, manipulácia a skladovanie zváracích materiálov

·         Skladovanie základných materiálov pre zváranie vrátane materiálov dodaných zákazníkom

·         Tepelné spracovanie po zváraní

·         Kontrola a skúšanie pred, počas a po zváraní, ako i stanovenie stavu kontroly a skúšania

·         Riešenie nezhôd a nápravných opatrení počas procesov zvárania

·         Overovanie zariadení na meranie, kontrolu a skúšanie

·         Identifikácia a sledovateľnosť procesov zvárania počas celej realizácie zvárania

·         Záznamy o kvalite všetkých požadovaných procesov zvárania

 

Je veľmi vhodné, keď je v organizácií už zavedený systém manažérstva kvality resp.  sa paralelne zavádza so systémom manažérstva kvality zvárania.

 

 

späť